Gjennom bevegelsesaktivitet minst tre dager i uka skal barna oppleve at det er gøy og viktig å være i fyskisk aktivitet inne og ute.