Velkommen til Nord-Odal

Ledig fast 100% stilling som kontorfaglig medarbeider ved hjemmetjenesten

Denne stillingen er en nøkkelstilling for hjemmetjenesten. Den ansatte er ofte den som først mottar henvendelser og blir ansiktet utad.

Arbeidsoppgaver           

 • Systemansvar for et fagprogram
 • Bruk av flere ulike fagprogrammer
 • Vaktinnleie
 • Ulike sekretæroppgaver ved hjemmetjenesten
 • Nært samarbeid med hjemmetjenestens enhetsledere

Bakgrunn

 • Kontorfaglig utdanning
 • God datakompetanse

Særlig relevant erfaring kan veie opp noe for utdanningskravet.

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å beholde roen i stressede dager
 • Trygg
 • Ansvarsbevisst
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Evne til å mestre mange ulike situasjoner og oppgaver av ulik karakter

Gode samarbeidsevner og oprsonlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer
 • Lønn i tråd med avtaleverk
 • Medlemskap i KLP

Kontaktinformasjon

Enhetsledere Liv Raknes Holth, 474 67 101 og Mari Melum, telefon 474 67 102.

Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 17/499.

Søknadssenter

Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Søknadsfrist
10. mars 2017

Arbeidstakeren tilsettes på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.

Sist endret: 17.02.2017
|
|