Velkommen til Nord-Odal

Forslag til endring av reguleringsplan Sand Nord

Formannskapet i Nord-Odal kommune har i møte 06.02.2017, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan Sand Nord ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter industribedriften Mapei med tilgrensende arealer. Reguleringsplanen åpner for omlegging av Vallsetvegen og utvidelse av industriområdet mv. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 35/87, 35/135, 35/189, 35/75, 35/65, 35/66, 35/54, 35/137, 35/173 og 59/16.

Plandokumenter:

Merknader til planoppstart:

Eventuelle uttalelser sendes på e-post, eller med brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 27.03.2017

Sist endret: 13.02.2017
|
|