Godt nytt år alle sammen.

Skoledagene har kommet godt i gang og vi håper på mer vintervær så vi får arrangert vinterdager, aking, skøyter og ski.

1. - .4 trinn skal snart i gang med eventyrprosjekt, koret øver inn litt nye sanger, alle trinn har lesing og regning i fokus og ikke minst arbeider vi for at alle skal ha det godt på skolen.

Vi ønsker at Garvik skole skal fortsette å være et godt sted å lære og et godt sted å være.