Tirsdag 6.september var 5.trinn på Skogmuseet på Elverum. Der lærte vi om hvordan man kunne utvinne jern før i tiden. Vi var på myra og fant malm som ble røstet og lagt i blesterovnen. Vi fikk være med å tråkke på en stor blåsebelg for å få god varme i ovnen. På slutten av dagen var vi med og hentet ut luppen - klumpen med jern. Vi besøkte også en smed som fortalte hvordan han kunne lage forskjellige ting av jern.  En kjempefin og lærerik dag for alle!

 

Her tråkker vi på blåsebelgen

På besøk hos smeden