Fredag 9.september møtte alleelevene ved Garvik skole jazztrioen Astro Buddha Agogo. Astro Buddha Agogo spilte med innlevelse og glede.

De forteller selv at musikken går i kroppen, og det rytmiske drivet er det grunnleggende elementet som når alle alderstrinn. Musikken er i fokus, og Astro Buddah Agogo ønsker å gi  opplevelser som gir deg lyst til å oppsøke og utforske musikk du normalt ikke lytter til.