Denne uka fylte vi med mange aktiviteter. Vi hadde Skolens time med sang, vennskapsrop og naturfagforsøk. I tillegg har vi hatt fotballcup, dans, lek, faddersamarbeid, klasseråd, Mitt valg og stort fokus på vennskap.