1.trinn:

Eva Thesen og Anne-Lene Snekkerlien

2.trinn:

Ragnhild Ekornhol og Anne Kristine Evenrud

3.trinn:

Rita Mellem og Anne Marie Moss

4.trinn:

Ann Lill Skarnes og Ann Kristin Norderud

5.trinn:

Kari-Anne Tangen og Hege Haukerud Sæther

6.trinn:

Kjersti Saugnes og Monica Otten

7.trinn:

Jorunn Skjønhaug og Amund Røgeberg Halvorsen