«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot bygninger som har kulturhistorisk verdi.  Dette kan for eksempel være våningshus og driftsbygninger i tilknytning til landbruk, fiske eller jakt. Både privatpersoner, lag, foreninger byggfagklasser og organisasjoner kan søke tilskudd.

Det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK.

Les mer på Norsk kulturarvs hjemmeside. Der finner du også søkndsskjema. Søknadsfristen er 15. oktober.