TIL HJEMMENE

Skoleåret 2016/2017

 

Skolestart: Mandag 22. august kl. 8.30

Rektor: Else Vik

Ass. rektor: Anne Nygård Moen

Teamledere:

1. - 3. trinn: Anne-Lene Snekkerlien

4. - 5. trinn: Kari-Anne Tangen

6. - 7. trinn: Kjersti Saugnes

Oversikt over kontaktlærerne:

1. trinn

Ragnhild Ekornhol og Anne Kristine Evenrud

2. trinn

Anne Marie Moss og Rita Mellem

3. trinn

Kristin Norderud og Anne-Lene Snekkerlien

4. trinn

Kari-Anne Tangen og Ragnhild Lindkjenn

5. trinn

Eva Thesen og Monica Otten

6. trinn

Amund Halvorsen og Ann Helen Holter

7. trinn

Kjersti Saugnes og Anne Natland Førde

Andre lærere:

Spes.ped.koordinator: Solfrid Anita Ruud

Berit Bjørklund

Helen E. A.  Dalen

Berit Lie

Ann Lill Skarnes/Lærer ikke ansatt for høsthalvåret

En lærer er ikke ansatt.

SFO-leder:

SFO-leder: Lillian Nordberget

Assistenter:

Astrid Juliussen, May Britt Krogh, Jane Lie, Trine Milli, Aina Østby, Wenche Hagen, Najiba Ahmadzai og Johnny Randen.

Miljøterapeut:

Jim Freddy Holm

Skolesekretær: Marry-Ann Slettvold

Antall timer per dag:

Trinn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.-4.

5 t

5 t

5 t

5 t

5 t

5.-6.

5 t

6 t

5 t

6 t

5 t

7.

5 t

6 t

6 t

6 t

5 t

 

1.time begynner kl. 8.30.

5. time slutter 13.10 og 6. time slutter 14.05

Fra sentralt hold har det blitt bestemt at timetallet i naturfag for 5.-7. trinn utvides med 38 timer. Fra skolestart vil 7. trinn få en time mer i naturfag. Som dere ser av oversikten over, vil 7. trinn ha langdag på tirsdag, onsdag og torsdag.

Leksehjelp

Leksehjelp vil neste år gis på tirsdager og onsdager. Informasjon om dette sendes ut ved skolestart.

Busskort

Vi minner om at busskortene skal tas vare på og brukes om igjen neste skoleår.

Kveldsskole

 

11. mai arrangerte vi kveldsskole i samarbeid med FAU. Tema for kvelden var «Voksne skaper vennskap».

 

«Voksne skaper vennskap» er en nasjonal anti-mobbekampanje med fokus på vennskap og samhold og de voksnes ansvar i dette.

I løpet av kvelden ble det arrangert mange ulike aktiviteter.

På loppemarkedet og kafèen kom det inn ca kr 15300,-. Disse pengene vil bli benyttet til trivselsfremmede tiltak for elevene på skolen.

Tusen takk til dere alle. Dette ble en meget vellykket kveld!

Natursti

Onsdag 8. juni ble det arrangert natursti for elever i 2.-7. klasse.

Elevene var delt inn i grupper på tvers av klassetrinn. Naturstien foregikk i skogen ovenfor skolen og med 7. klassingene som gruppeansvarlige. En jobb de utførte med glans!

Vi vil også få rette en stor takk til alle hjelpere som deltok denne dagen. Uten dere hadde det ikke blitt noen natursti!

På vegne av alle skolens ansatte takker vi for godt samarbeid med foreldre/foresatte.

En spesiell takk til FAU.

 

GOD SOMMER TIL ELEVER OG FORELDRE/FORESATTE!

 

Med hilsen

 

 

             Else Vik                                          Anne Nygård Moen

            rektor                                              ass. rektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferien er her
Ferien er her