Onsdag 11. mai ble det arrangert kveldsskole i samarbeid med FAU. Tema for kvelden var «Voksne skaper vennskap».

«Voksne skaper vennskap» er en nasjonal anti-mobbekampanje med fokus på vennskap og samhold og de voksnes ansvar i dette.

I løpet av kvelden fikk både elever og voksne prøvd seg på ulike aktivitetsleker, quiz, praktiske matematikkoppgaver og sett filmer om vennskap. Det ble også arrangert loppemarked og kafè. Inntektene går til trivselsfremmede tiltak for elevene på skolen.

Det ble en meget vellykket kveld med stor deltagelse av både elever og voksne.