Nordbytunet er et privat eid tomteområde (6 tomter) beliggende i en sydhelling med åpent utsyn mot sør/sørvest. Området ligger ved et etablert boligfelt og landbruksområde. Det er kort vei(200m) til barneskole med tilhørende lekeplass og gangvei (800m) til kommunesenteret Sand. 

Du finner merkede turstier 250 meter vest for området, og Storsjøen med badeplasser er 400 meter unna.

Området er tidligere benyttet til jordbruk og er trolig enkelt å opparbeide.

Størrelse på tomter: fra 725-869 m². Vei, vann/avløp og trekkerør for elektrisitet til tomtegrense. Kjøper står fritt i valg av hus leverandør forutsatt at gjeldende planbestemmelser følges.

For ytterligere informasjon, kontakt Kai Nesset tlf 917 39 287 eller Geir Vik 977 90 287.