Forrige uke ble vi gjort oppmerksomme på en kjæledyrgrav på en av kommunens offentlige badeplasser. Dette er ikke greit. Dersom kjæledyr skal graves ned må det gjøres på egen eiendom, og da minimum 1 meter dypt (Mattilsynet).

Viser for øvrig til Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

§ 6.Deponering av kjæledyr
Døde kjæledyr kan graves ned på steder hvor man unngår forurensning av miljø dersom de graves så dypt ned at kjøttetende dyr ikke kan grave opp kadaveret.