Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt