Sand sentrumsforening har 21 medlemmer og møtes regelmessig på Milepelen. Foreningen har blant annet som formål å fremme handel og service i Sand sentrum.  Styrets leder er Bengt Tangen, telefon 916 18 051.

Se artikkel i Glåmdalen 22. februar 2016.

Facebook


Hvis du ikke kan se årshjulet - klikk her