Nord-Odal kommune -  avtale om avbøtende tiltak - revidert 2016