Kommunestyret vedtok i desembermøtet å gjenoppta vindkraftsaken, møtet avholdes tirsdag 26. januar klokka 17.00 i Storsalen på Milepelen.

Saksdokumenter

Anleggskonsesjon Eidsiva Engerfjellet
Anleggskonsesjon Eidsiva Songkjølen
Anleggskonsesjon EON
Avtale EON Nord-Odal kommune
Bakgrunn for vedtak - Songkjølen og Engerfjellet (ekstern lenke, dokument for stort til å laste opp her)
Ekspropriasjonstillatelse Eidsiva
Ekspropriasjonstillatelse EON
Kommunens høringsuttalelse til konsesjonsbehandlingen
Konsesjonsgitt planområde Engerfjellet
Konsesjonsgitt planområde Songkjølen
Nord-Odal kommunes høringsuttalelse - ny behandling
Vindkraftkommunen Smøla - Utbyggingsprosesser  betydning og erfaringer

Planområde Engerfjellet med turbinerPlanområde Songkjølen med turbiner