Lover og forskrifter

Henvisning til gjeldende lover og forskrifter (fra Lovdata):

Offentleglova
Offentlegforskrifta
Forvaltningsloven
Personopplysningsloven
Arkivlova
Kongeriket Noregs grunnlov