Mandag 16.11 hadde ungdomsskolen en hel dag med fokus på psykisk helse. Vi hadde med hjelp av Nord-Odal Sanitetskvinner fått med oss Sanna Sarroma. Elevene var delt i jente og guttegrupper fra hvert trinn og hadde opplegg med Sarroma og helsesøster og miljøterapeut. Vi fikk belyst mange sider av Presset mange unge føler om kroppsidealer osv.

 

Om kvelden var alle samlet med foreldre på Milepelen for å høre et foredrag av Sanna Sarroma sog deretter ha en paneldebatt. I panelet satt foruten Sarroma, helsesøster, representant fra psykisk helse i Nord-Odal, elevrepresentanter, Carina Carlsen og Martine Gjørungdal. Under debatten fikk vi mange flotte svar og tanker fra deltakerne på spørsmål som elevene hadde klargjort på forhånd.