Syverstuen boligområde

Høringsdokumentet(pdf) som inneholder forslag til vegnavn på to veger i Syverstuen boligområde er lagt ut på høring.

Høringsuttalelser sendes:
Nord-Odal kommune, Eiendom og samfunnsetaten, Herredsvegen 2,  2120 Sagstua
eller
postmottak@nord-odal.kommune.no

Høringsfrist: 18.12.2015

Rådmannen