Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må sende dette til kommunen innen tirsdag 1.desember 2015.