Foretak som er berettiget avløsertilskudd kan nå  kjøpe av avløsertjenester fra alle typer foretak, ikke bare avløserlag. Avløsning erheller ikke lenger avgrenset til tradisjonell hudsyrstell, men kan også omfatte andre tjenester som for eksempel saueklipping, gjerdehold, rundballepressing og vedlikehold. Se mer på landbruksdirektoratets hjemmesider.