Nord Odal har to handelssenter . Her finner du det meste av det du trenger til hus og hjem, mote og personlig pleie. En aktiv Handelsforening i Sand sørger for at det stadig er liv og røre i sentrum av Sand. Handel og servicenæringen er samlet den største næring i kommunen målt etter antall syselsatte (30%)

 • Bua Brukthandel, Mo-Senteret
 • Berg Dekk Senter / Berg Servicesenter
 • hedmark regnskap & økonomi as
 • knapper snø & skogsdrift as
 • Knapper Eiendomsinvest (Odølingen hyttegrend)
 • Grønt grep as
 • Odal Sparebank
 • Odal regnskapskontor A/S
  Regnskapskontor
 • Sport management as
 • Sand tann- og implantatklinikk as
 • Sand regnskapsservice
 • Odal Sykkel, Ski og fiske
 • Sand bilco as
 • Odal bil & karosseri as
 • Sand-tec as
 • Odal gummiservice as
 • Gryts bruk norge as
 • Maxam Norge as
 • Bakketun mat as
 • A Sandberg as
 • Mellem bygg og interiør as
 • Sand Modo Meo as
 • Snekkermoen as