Skogen og jorda har historisk sett hatt en sentral betydning i utviklingen av Nord-Odal kommune, noe tømmersaksa i kommunevåpnet er et eksempel på. I dag avvirkes ca 93000 m3 gran og 16000 m3 furu årlig. Ca 14% av dette går til utenlandsk eksport. Innen jordbruk er havre den dominerende kornslaget. Du finner også flere lokale produsenter av grønnsaker og poteter.