Kontaktperson Trond Andersen
Mobiltelefon: 932 27 284

Beskrivelse Styret
Leder: Thomas Bekken, tlf 62976409 / 91335113
Nestleder: Rune Haukerud, tlf 91767416
Sekretær: Åge Finsrud, tlf 62974183 / 91159560
Studieleder: Jan Trygve Akre, tlf 48117252
Kasserer: Kjetil Kullbråten, tlf 97778650
Jakt: Håken Skogstad, tlf 62973196 / 90570906
Fiske: Johnny Sivertsgård, tlf 62976301 / 92291451
Skyting: Kjell Arne Vang, tlf 62974287 / 95214938
Ungdom: Ida Disenbroen, tlf 97966129
Hund: Arne Aasen, tlf 48141551

Utvalgene
Fiskeutvalget
Johnny Sivertsgård, tlf 62976301 / 92291451
Hundeutvalget
Arne Aasen, tlf 48141551
Jaktutvalget
Håken Skogstad, tlf 62973196 / 90570906
Skytterutvalget
Kjell Arne Vang, tlf 62974287 / 95214938
Ungdomsutvalget
Ida Disenbroen, tlf 97966129
Valgkomitéen
Johnny Sivertsgård tlf. 62976301 / 92291451
Hans Dammen, tlf. 62974340 / 90916343
Dato oppdatert 2016-01-20