Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter

Silje Therese Edvartsen

Ingrid Petrie - Grindvoll

Britt-Elin Hagen

Anne s. Mørken

Njål S. Føsker
Lise Berg