Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter
Camilla Oppi Nesset
Hege Anita Vestli Berg

Karen Thesen
Anne Marie Solberg

Ragnhild Haagenrud Moen
Lise Berg