Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter

Kristin Moe
Susanne Karlsen

Elinne Persson
Ingun Skogstad

Ragnhild Haagenrud Moen
Lise Berg