Fungerende ordfører

Odd Kjetil Sløtte (AP)
Telefon: 472 38 378

Besøksadresse
Administrasjonshuset
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Ordfører
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA