Ledige næringslokaler

Granerud - kontorlokaler og lager/produksjonslokaler.

Sentrumsvegen 17, Sand. Norsk Folkehjelp Odal leier ut sentrale lokaler midt i Sand. Ca 63. m2. Kontakt Per Norheim: pe-norh@online.no, tel. 970 16 446