Foreldre og barnehageansatte haddei oktober felles temakveld med Anne Greve på Milepelen. Anne Greve er utdannet barnehagelærer, og underviser til daglig på Høgskolen i Oslo. Har skrevet doktoravhandling " Vennskap mellom små barn i barnehagen". Temaene hun snakket om var blant annet vennskap, lek og mobbing.

Anne Greve stilte spørsmålet, hva er vennskap? Hun mente at vi voksne måtte være varsomme og ta barnas vennskap på alvor. Venner kan ikke byttes ut, det er nærhet og tilknytning. Hvert vennskap er unikt og det må være en gjennsidighet mellom vennene.

Hun mener at barna måtte leke mye, og at ansatte må rydde plass til leken, skjerme  og beskytte leken.

I stede for å bruke begrepet mobbing når det gjelder  barnehagebarn, mener Anne Greve at ekskludering og krenking er bedre begreper for denne aldersgruppen.

Likeså mente hun at mobbing ALDRI er barnet ansvar, det er ALLTID de voksne som har ansvaret, men foreldre spiller også en viktig rolle.

Det var en lærerik kveld, til ettertanke.