Vi har fått to nye husker og ei dumphuske i uke 43.