Egenbetaling og betalingssatser graderes ut ifra siste skattelignings nettoinntekt før særfradrag (G= grunnbeløp i folketrygden pr 01.05.15 kr 90068,-). De som har hjelpestønad for hjelp i huset, får dette tillagt nettoinntekten.
Inntil 2G 180.136 kr 180,- pr mnd
2G - 3G 180.136 – 270.204 kr 355,- pr mnd
3G - 4G 270.204 – 360.272 kr 675,- pr mnd
4G - 5G 360.272 – 450.340 kr 985,- pr mnd
Over 5G 450.340              kr 1 280,- pr mnd