Kontaktopplysninger

Jordmor: Tove Fjellheim og Jorid Eriksen Stokke
Telefon: 62 97 82 30

Besøksadresse:
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 11
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no