Kontaktopplysninger

Jordmor: Malin Jonsrud Heiberg
Telefon: 62 97 82 30

Besøks- og postadresse:
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 13
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no