Kontaktopplysninger

Skatteoppkrever:Jeanette F. Østvold
Telefon: 62 97 81 48

Besøksadresse
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Odal skatteoppkreverkontor
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA