Kontaktopplysninger

Servicekontoret
Telefon: 62 97 81 00
Telefax: 62 97 81 01

Leder: Synnøve Grenaker
Telefon: 62 97 81 05

Besøksadresse
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Servicekontoret
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA