FAU Garvik skole – 2017/2018

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styre-
medlemmer
 
Stine Myrholen Sannerud

Tonje Margrete Holberg

Elin Østli

Lisa Bergseteren

Britt Helen Hagen Andersen
Elin Østli
Anette Christoffersen
Ida Myhrer Østvik
Sigrun Vestby Skogstad
Hege Anita Vestli Berg
Anne Lene Gravli
Nina Iren Sæther
Lill Anette Skogstad Håkenrud
Edith Aune Nordberget
Magne Magnussen

 

Vedtekter:

 

Referater: