Samarbeidsutvalget  i Mo barnehage sendte ut en forespørsel til lag og foreninger om bidrag til opprustning av lavvoen vår. De yngste barna bruker dette stedet flere ganger i uka. Så langt har vi fått inn 20 000 kr fra foreldrerådet, Mo sanitetsforening og Odal sparebank. Foreldrene har også hatt en dugnad i september og ryddet opp i kratt og busker. Takk til de som har bidratt så lengt, og takk til de som stilte opp på dugnad. Vi håper den nye duken er på plass før snøen kommer.

Lavvoen ligger slik til at den kan brukes som nærmiljøanlegg. Det er er et fint turmål for dere som har lyst til å ta med seg barna og ha en aktiv dag ute.

Lavvo
Lavvo før restaurering