Garvik skole startet det nye skoleåret med å samle alle elevene i Auditoriet i 2. - 7.trinn. Her ble de hilset velkommen av rektor og alle andre voksne på skolen. Litt senere møtte det frem 27 nye 1.klassinger med oransje sekk i den flotte augustsola.
Vi har hatt en flott start med bli kjent leker, blåbærtur i skogen, kanonball på plassen, bygging ved gapahuken og leking i den nye lekestua vår.