Kort oppsummert innebærer endringene i forskriften og et lite tillegg i teksten i den nyeste jordbruksavtalen det følgende:

  • For tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom er øvre aldersgrense på 70 år gjeninnført. For tilskudd på andre grunnlag er det ingen øvre aldersgrense.
  • Begrensningen på 365 dager med tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom knyttes til antall dager det er utbetalt tilskudd for i stedet for til antallet dager med sykmelding. Når det ikke har blitt utbetalt tilskudd på dette grunnlaget i 26 sammenhengende uker, kan tilskudd utbetales for inntil 365 nye dager. Om jordbrukeren har vært sykmeldt i løpet av de 26 ukene får ingen betydning så lenge det ikke har blitt utbetalt tilskudd.
  • Det kan ikke utbetales tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom dersom vedkommende mottar uføretrygd beregnet på grunnlag av 100% uførhet.
  • Tilskuddet til 14 dager avløsning av far i forbindelse med fødsel: «i forbindelse med fødselen» skal tolkes mindre strengt enn det som ble beskrevet i forrige versjon av dette rundskrivet. Perioden avløsningen kan skje i må være innenfor to uker før fødselen til to uker etter at mor og barn har kommet hjem fra sykehuset. De 14 dagene trenger heller ikke være helt i sammenheng, men kan deles opp slik at far kan være tilstede ved fødselen og deretter ta resten av omsorgspermisjonen når mor og barn har kommet hjem.