Bakgrunnen for forlengelsen er at det nettbaserte fornyingskurset er forsinket. Det kommer ikke i drift før til høsten.

I Hedmark har alle som har autorisasjonsbevis som går ut i 2015, fått tilbud om å ta kurs med lærer og avsluttende oppgave ved personlig frammøte. Den forlengede gyldigheten har derfor betydning bare for et fåtall i Hedmark.