Brannavdelingen
Kontaktoppplysninger:


Leder beredskap
Steffan A. Bunes
Telefon: 400 39 552

Leder forebyggende
branninspektør Rune Ekornhol
Telefon: 950 75 491

Vakthavende befal
Telefon: 957 84 912

Besøkadresse:
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse:
Nord-Odal kommune
Postmottak
Brannevesenet
Herredsvegen 2
2120 Sagstua