Foreldrerepresentanter: 

Tina Marie Østgård

Hege Martinsen

Ansattrepresentanter:

Else Marthe Ruud

Monika Raaden

Eierrepresentanter:

Ragnhild Haagenrud Moen
Anne Gundersen (konstituert styrer)