Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter
Stine Myrvang
Helene Kjeldsen

Wenche Trøftbråten
Marianne Berntsen

Tor Kjøstel Lie
Astrid Sutterud