Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter
Ida Nesset
Marianne Berntsen

Iren Lyng Sivertsgård
Anne Berit Bækken

Lasse Juliussen
Ragnhild Bunes