Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter
Kari Anne Johansen
Elisabeth Bunes

Kristin Henriksen
Tone Nybakk Fossen

Henning Solhaug
Ragnhild Bunes