Foreldre-
representanter

Ansatt-
representanter

Eier-
representanter
Geir Johnny Lund
Ine Hageberg

Vilma Berg
Randi Håkenrud

Jan Benny Nyborg
Ragnhild Bunes