Betalingssatser barnehage pr. 1.1.18

5 dager kr. 2 910,-
4 dager kr. 2 500,-
3 dager kr. 2 100,-
3 + 2 dager kr. 1 880,-
Dagplass 1) kr. 275,-
Kostpenger 2)Hel plass
4 dager
3 dager
Halv plass
Dagplass
kr. 235,-
kr. 205,-
kr. 175,-
kr. 135,-
kr. 0,-


Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn.

1) Dagplass gjelder kjøp av ekstra dag, for barn som allerede har plass i barnehagen.

2) Kostpenger (mat) kommer i tillegg til barnehagesatsen.

Juli er betalingsfri måned.

 

Moderasjonsordninger