Barnehagesats pr. 1.1.17

PlassSatsMat*
Hel plasskr 2 730,-kr 230,-
4 dager/ukekr 2 320,-kr 200,-
3 dager/ukekr 1 990,-kr 170,-
2+3 dager/ukekr 1 780,-kr 130,-
Dagspris**kr 250,-Inkludert
Annen søskenmoderasjon

30 % for andre barn

50 % for tredje barn

 

 

* Mat kommer i tillegg til barnehagesatsen

** Dagspris gjelder kjøp av ekstra dag, for barn som allerede har plass i barnehagen

Moderasjonsordninger

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2017/2018 er 1. juni 2017. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2016) på husholdningens samlede inntekt.

Redusert foreldrebetaling (søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Ordningen med gratis oppholdstid vil fra 1. august 2017 bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 450 000 kroner. Ordningen gjelder fra før for for 4- og 5-åringer.

Informasjon om moderasjon i foreldrebetaling.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager