Betalingssatser barnehage pr. 1.1.18

5 dager kr. 2 910,-
4 dager kr. 2 500,-
3 dager kr. 2 100,-
3 + 2 dager kr. 1 880,-
Dagplass 1) kr. 275,-
Kostpenger 2)Hel plass
4 dager
3 dager
Halv plass
Dagplass
kr. 235,-
kr. 205,-
kr. 175,-
kr. 135,-
kr. 0,-


Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % f.o.m. 3. barn.

1) Dagplass gjelder kjøp av ekstra dag, for barn som allerede har plass i barnehagen.

2) Kostpenger (mat) kommer i tillegg til barnehagesatsen.

Juli er betalingsfri måned.

 

Moderasjonsordninger

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2017/2018 er 1. juni 2017. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2016) på husholdningens samlede inntekt.

Redusert foreldrebetaling (søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
I 2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Ordningen med gratis oppholdstid gjelder for 3-, 4- og 5-åringer. For barnehageåret 2017/2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner.

Informasjon om moderasjon i foreldrebetaling.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager