Søknadsfrist for hovedopptaket : 1. mars hvert år.

Søknad om ny plass, endring og overflytting

Behandling av søknader til hovedopptak skjer i mars måned. Det er anledning til å søke om plass hele året. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret vil søkere få beskjed når det blir plass ledig.

Melding om plass sendes pr. post.