Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Herredsvegen 1
2120 Sagstua

Enhetsleder 2. etasje:
Jan Even Rønning
Telefon: 974 67 977

Enhetsleder 3. etasje:
May Berit Skogheim
Telefon: 974 73 401

Saksbehandler: (mandag, torsdag, fredag like uker)
Telefon: 62 97 82 71
Telefax: 62 97 81 01

Postadresse:
Nord Odal kommune
Postmottak
Sykehjemmet
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no