Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Administrasjonshuset
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

NAV-leder: Gerd Henriksen

Telefon:   55 55 33 33
Telefon (pensjon): 55 55 33 34

E-post:
nav.kontaktsenter.hedmark@nav.no