Kontaktopplysninger
Ledende helsesøster: Anne Myrvang
Telefon: 488 90 113

Helsesøster: Helle Rusholt
Telefon: 975 64 339

Besøksadresse:
Thorvald Meyers Minde
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 11
2120 Sagstua.

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no