Kontaktopplysninger
Ledende helsesøster: Anne Myrvang
Telefon: 48 89 01 13

Helsesøster: Helle Rusholt
Telefon: 97 56 43 39

Besøks- og postadresse:
Thorvald Meyers Minde
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 13
2120 Sagstua.

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no