Kontaktopplysninger

 

Konstituert etatsleder for oppvekst og kultur

Yvonne Bunes
Telefon: 62 97 81 20 / 900 18 644


Pedagogisk rådgiver skole og barnehage

Ragnhild Bunes

Telefon: 477 81 322