Kontaktopplysninger

Leder for oppvekst og kultur
Gro Holt
Telefon:928 17 959


Pedagogisk rådgiver skole og barnehage
Yvonne Bunes
Telefon: 62 97 81 20 / 900 18 644