Kontaktopplysninger

Leder for oppvekst og kultur
Gro Holt

Telefon:
928 17 959

 

Pedagogisk rådgiver skole og barnehage
Yvonne Bunes

Telefon:
62 97 81 20 / 900 18 644